Top 10 francia gótikus katedrális

Én nagyon szeretem a gótikát. Abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy egy szakmai túrán – Daragó László DLA – az BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszéke oktatójának vezetésével Franciaország északi részén meglátogathattunk 17 emléket – a gótika fejlődését követve. Itt Franciaországban fejlődött és kristályosodott ki ez az építészeti stílus – a középkornak nevezett időszakban – ami ha ezeket az épületeket nézzük – talán nem is lehetett annyira sötét. A tanár úr által kiválasztott – és javasolt 10 katedrálisról láthatóak villanások – egy – egy fénykép – mellé néhány szavas inkább szakmai ismertető.

- hirdetés -

1. Saint-Denis apátsági templom – A gótika szülőhelye

001-St-Denise-158-1000

A katedrális, ami eredetileg nem katedrális, hanem apátsági templom –a francia királyok nekropolisza. A gótikus fejlődés „keretjátéka” – az észak-francia katedrális gótika kezdete és csúcsa. A gótikus egység megteremtésének első és végső francia kísérlete: a szentélykörüljárós-kápolnakoszorús zarándok-szentély első megvalósulása és az egybeszőtt belső homlokzat legkiérleltebb megjelenése – a mérműves ablakok és -a stílus szinte nélkülözhetetlen eleme – a trifórium első összefonódása.

2. Laon: Notre-Dame – A korai gótika summázata

002-Laon-144-1000

- hirdetés -

Az észak-francia korai katedrális gótika legépebben fennmaradt alkotása. A terek és tartószerkezetek gótikus egységének ellentmondásos megvalósulása: míg az alaprajzi szerkesztése, boltozattípusa románkori gesztusokat hordoz, addig az egyes elemeket igyekszik egybefűzni a gótika vázrendszerével, egymásra hivatkozó és egymásra utaló szerkezeti elemeivel. Főhomlokzata a gótikus kreativitás szabad tobzódása – a homlokzatokon elszabadult állatsereg teszi különösen érdekessé. Első kísérlet a belső tér homlokzatra vetítésének.

3. Párizs: Notre Dame – A korai gótika betetőzése

003-NotreDame-134-1000

A legismertebb és leglátogatottabb a katedrálisok között. Az észak-francia korai gótika leghiggadtabb, legméltóságteljesebb megoldása. A Francia királyság birodalmi stílusának keresése. A gótikus struktúrák mértékadó egyensúlya a látható a külső és belső homlokzatokon. Még hordoz románkori formákat, alkalmaz hagyományos szerkesztéseket, de már törekszik a gótikus kapcsolatok kialakítására, az egység megteremtésére.

4. Soisson: Saint – Gervais és Saint-Protais – Kísérletek a korai gótikus formák továbbfejlesztésére

004-Soisson-164-1000

Az észak-francia katedrális-gótika kreatív fejlődési ágra kerül és ezt az épületet tekinthető a legfontosabb kapocsnak az érett és a korai gótika között. Az eddig kialakult elméletek és elvek összegzése és felülvizsgálata következik ami egyben útkeresés és továbblépés is.

5. Chartres: Notre-Dame – A legelső érett katedrális

005-Chartes-112-1000

A gótika elemkészletének egyszerűsítése. A „lap-mérművek” megalkotása. A részletek és nagyobb struktúrák összefüggésének megteremtése – itt jelennek meg következetesen formáltan az oszlopkötegek, a boltozat egységesül a téglalap alaprajzra szerkesztett, egyenes záródású, csúcsíves keresztboltozattal. A színes üvegablakok művészetének vezető iskolája.

6. Reims: Notre-Dame – A legpompázatosabb érett katedrális

006-Reims-110-1000

- hirdetés -

A francia királyok koronázó-temploma. A legegységesebb külső és belső elemek itt találhatóak. A mérművek – az ablakok felületét osztó körács sokrétű felhasználása itt teljesedik ki. A naturális-levéldíszes fejezetek, a naturalisztikus szobrászat vezető művészeti iskolája.

7. Amiens: Notre Dame –  A legklasszikusabb érett katedrális

007-Amiens-114-1000

A legnagyobb álló és ép francia katedrális. Keresztelő Szent János fejereklyéjét őrzik itt (?!). Viszonylag rövid építési ideje miatt a legegységesebb stílusú 13. sz-i katedrális – ezért lehet az érett gótika klasszikusa.

8. Beauvais: Saint-Pierre – A legmerészebb katedrális

008-Beauvais-110-1000

- hirdetés -

A legmagasabb belső terű katedrális (144 fr. királyi láb ≈ 48 m). A francia katedrális-gótika hattyúdala, monumentális torzó (csak a szentély és a keresztház áll), az emberi becsvágy hiábavalóságának mementója. A magasság hajszolása szerkezet besűrítéséhez vezetett – ezért már az oszlopok alkotnak szinte egybefüggő sorfalat.

9. Bourges: Saint-Étienne – A gótika előretolt bástyája

009-Burges-114-1000

A lépcsőzetes térszervezet monumentális példája, az egységes térviszonylatok legkövetkezetesebb kialakítása – amire csak az öthajós katedrálisokban van mód. A keresztház hiánya nem töri meg a tér hosszanti sodrását, de elvész a központozott tér ideológiai tartalma. A korai és érett gótika határán öt hajója és hatsüveges boltozatai erős hivatkozások a párizsi Notre-Dame székesegyházra.

10. Rouen: Saint-Maclou – A kései gótika lángolása

010-Rouen-116-1000

A flamboayant-gótika stílusában legtisztább példája. A kései gótika jelképesen már nem katedrálissal búcsúzik, hanem plébániatemplommal, mely jelzi a társadalom hangsúlyainak eltolódását. Az angol uralom alatt épül, de erős normann hagyományokon alapul, erre utal a hangsúlyos négyezeti torony. Rendhagyó megoldásai – kidomborodó bejárati homlokzata, a tengelyben elhelyezett szentélypillére- egyedivé teszik.

- hirdetés -

A fentiek legfeljebb arra szolgálhatnak, hogyha valaki vágyat érez és lehetősége van ezen csodákkal való személyes kapcsolatra – azt megerősítse és segítsen az eligazodásba. De lehetőség van akár karosszékből is a kíváncsiság további csökkentésére – a katedrálisokról és a városokról további fotók tekinthetők meg a UtazzPixelekkel Facebook oldalán.

A Utazz Pixelekkel fényképezőgéppel járja a világot, hogy a gyorsan elszaladó pillanatok ne menjenek feledésbe, kedvet csináljon a csavargáshoz, vagy akinek nincs ahhoz kedve, fotelból lehessen a részese a csodáknak – csatlakozz Facebook oldalunkhoz.

Fotó: Farkas Imre Szöveg: Daragó László, Farkas Imre